سه شنبه ١٣٩٧/٣/٢٩    EN
 
 
     
زمان برگزاری آزمون: دوشنبه دوم شهریورماه 1394 ساعت 10 صبح
زمان توزیع کارت: یکشنبه اول شهریور ماه 1394 ساعت 12-8 و دوشنبه دوم شهریور ماه از ساعت 8 تا قبل از شروع آزمون


 

جدول اطلاعات برنامه MPH سال 95-94

گرایش ها و ظرفیت تخصیص داده شده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان

 


نام گرایش

ظرفیت اختصاص داده

شده به وزارت بهداشت

روش برگزاری

توضیحات در

صورت لزوم

حضوری

پودمانی

عمومی

 

×

 

 

بهداشت روان

 

 

 

 

بیماریهای واگیر

 

 

 

 

بیماریهای غیر واگیر

 

 

 

 

پدافند غیر عامل

 

 

 

 

سنجش های سلامت و مدیریت اطلاعات

 

 

 

 

ارتباطات بهداشتی و ارتقاء سلامت

 

 

 

 

مدیریت بحران، بلایا سوانح و

حوادثو فوریت های پزشکی

 

 

 

 

مدیریت و اصلاحات در نظام

سلامت

 

 

 

 

بهداشت محیط

 

 

 

 

بهداشت حرفه ای

 

 

 

 

سلامت سالمندان

 

 

 

 

بهداشت باروری

 

 

 

 

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

 

 

 

مدیریت پیشگیری و کنترل اعتیاد

 

 

 

 

اپیدمیولوژی میدانی*

    

*گرایش اپیدمیولوژی میدانی تنها در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اجرا خواهد شد.

سایر مشخصاتی را که دانشگاه می بایست اعلام نماید:

آدرس محل اجرای آزمون: کرمان- ابتدای بزرگراه هفت باغ علوی- پردیزه دانشگاه- دانشکده بهداشت

آدرس محل توزیع کارت: کرمان- ابتدای بزرگراه هفت باغ علوی- پردیزه دانشگاه- دانشکده بهداشت

 شماره های تماس یا آدرس اینترنتی جهت کسب اطلاعات بیشتر برای داوطلبان:

شماره تماس:  31325388- 034

آدرس اینترنتی: http://mph.kmu.ac.ir

 وجه ثبت نام: 300000 ریال

شماره حساب: 2178393956008- بانک ملی سیبا- به نام دانشکده بهداشت

مراجع برای آزمون کتبی:

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام: 

موضوع

تعداد سوالات

منبع

اصول اپیدمیولوژی

15

اپیدمیولوژی گوردیس

اپیدمیولوژی بیماریها

10

کتاب جامع بهداشت عمومی

آمار

15

اصول و روش های آمار زیستی ترجمه دکتر آیت اللهی- روش های آماری تالیف دکتر محمد

بهداشت محیط

15

مدیریت مواد زائد جامد، چوپانگلوس-

آلودگی هوا، جرمی کولز-

مبانی تصفیه آب، دکتر محمود پیکری-

اصول تصفیه آب، دکتر چالکش امیری-

بهره برداری ساده از تصفیه خانه فاضلاب، ادوارد جی. هالر، ترجمه دکتر محمد ملکوتیان-

کتاب جامعه بهداشت عمومی(بخش بهداشت محیط) دکتر حسین حاتمی و همکاران

بهداشت حرفه ای

10

کلیات بهداشت حرفه ای، دکترعلیرضا چوبینه

خدمات بهداشتی، آموزش

بهداشت، ارتقاء سلامت

30

کتاب جامع بهداشت عمومی

مدیریت خدمات بهداشتی

10

درسنامه پزشکی اجتماعی، جلد دوم، پارک، ترجمه شیر پاک

تغذیه

15

کتاب جامع

بهداشت عمومی و پارک

زبان انگلیسی

10

-

جمع

130

-

 

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:

1-     معرفی نامه رئیس دانشگاه ( برای کارکنان ستادی)

2-     فرم معرفی واجدین شرایط به امضاء معاونت بهداشتی( برای کارکنان ستادی)

3-     یک قطعه عکس4×3

4-     فیش واریزی مبلغ ثبت نام

5-     کپی شناسنامه یا کارت ملی

6-      کپی حکم کارگزینی

7-     کپی آخرین مدرک تحصیلی

 

نام و نام خانوادگی و شماره تماس و آدرس پست الکترونیک فرد رابط دانشگاه برای هماهنگی با وزارت بهداشت:

وحیده جمشیدی، شماره تماس:  31325388 -  034، پست الکترونیک: mphjamshidi@gmail.com

                                              

سایر مشخصاتی را که دانشگاه می بایست اعلام نماید:

آدرس محل اجرای آزمون: کرمان- ابتدای بزرگراه هفت باغ علوی- پردیزه دانشگاه- دانشکده بهداشت

آدرس محل توزیع کارت: کرمان- ابتدای بزرگراه هفت باغ علوی- پردیزه دانشگاه- دانشکده بهداشت

 

شماره های تماس یا آدرس اینترنتی جهت کسب اطلاعات بیشتر برای داوطلبان:

شماره تماس:  31325388- 034

آدرس اینترنتی: http://mph.kmu.ac.ir

 

 

سایر مشخصاتی را که دانشگاه می بایست اعلام نماید:

آدرس محل اجرای آزمون: کرمان- ابتدای بزرگراه هفت باغ علوی- پردیزه دانشگاه- دانشکده بهداشت

آدرس محل توزیع کارت: کرمان- ابتدای بزرگراه هفت باغ علوی- پردیزه دانشگاه- دانشکده بهداشت

 

شماره های تماس یا آدرس اینترنتی جهت کسب اطلاعات بیشتر برای داوطلبان:

شماره تماس:  31325388- 034

آدرس اینترنتی: http://mph.kmu.ac.ir

 

 

سایر مشخصاتی را که دانشگاه می بایست اعلام نماید:

آدرس محل اجرای آزمون: کرمان- ابتدای بزرگراه هفت باغ علوی- پردیزه دانشگاه- دانشکده بهداشت

آدرس محل توزیع کارت: کرمان- ابتدای بزرگراه هفت باغ علوی- پردیزه دانشگاه- دانشکده بهداشت

 

شماره های تماس یا آدرس اینترنتی جهت کسب اطلاعات بیشتر برای داوطلبان:

شماره تماس:  31325388- 034

آدرس اینترنتی: http://mph.kmu.ac.ir

 

سایر مشخصاتی را که دانشگاه می بایست اعلام نماید:

آدرس محل اجرای آزمون: کرمان- ابتدای بزرگراه هفت باغ علوی- پردیزه دانشگاه- دانشکده بهداشت

آدرس محل توزیع کارت: کرمان- ابتدای بزرگراه هفت باغ علوی- پردیزه دانشگاه- دانشکده بهداشت

 

شماره های تماس یا آدرس اینترنتی جهت کسب اطلاعات بیشتر برای داوطلبان:

شماره تماس:  31325388- 034

آدرس اینترنتی: http://mph.kmu.ac.ir

 

 

وجه ثبت نام: 400000 ریال

شماره حساب: 2178393956008- بانک ملی سیبا- به نام دانشکده بهداشت

 

نام و نام خانوادگی و شماره تماس و آدرس پست الکترونیک فرد رابط دانشگاه برای هماهنگی با وزارت بهداشت:

وحیده جمشیدی، شماره تماس:  31325388 -  034، پست الکترونیک:mphjamshidi@gmail.com


نام و نام خانوادگی و شماره تماس و آدرس پست الکترونیک فرد رابط دانشگاه برای هماهنگی با وزارت بهداشت:

وحیده جمشیدی، شماره تماس:  31325388 -  034، پست الکترونیک:mphjamshidi@gmail.com