سه شنبه ١٣٩٧/٣/٢٩    EN
 مدیر سیستم
  کارت دانشجویی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1392/06/27
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

لطفاً توجه فرمایید:
دانشجویانی که کارت دانشجویی خود را دریافت نکردن سریعاً به دفتر گروه مراجعه نمایند